enauka.pwsz.raciborz.edu.pl

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Instrukcja obsługi:


Instrukcja logowania:


Pracownicy

Logowanie do platformy odbywa się identycznymi poświadczeniami jak do Państwa służbowych kont mailowych.

Login: imie.nazwisko

Hasło: takie samo jak do poczty email


Studenci

Logowanie takimi samymi poświadczeniami jak do komputerów uczelnianych lub studenckiej poczty email (nr_albumu@student.pwsz.raciborz.edu.pl).

Login: numer_albumu (bez zera wiodącego)

Hasło: takie jak do pozostałych uczelnianych systemów (MS Teams, email)