Miejsce na zadania z przedmiotów: prawo podatkowe, prawo gospodarcze, prawo cywilne.