Celem niniejszego kursu jest wyposażenie studentów kierunku Bezpieczeństwo państwa w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nauki o administracji. Prowadzący zajęcia: dr Mariusz Koroblowski.