Celem niniejszego kursu jest wyposażenie studentów kierunku Administracja w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nauki administracji. Prowadzący zajęcia: dr Mariusz Koroblowski.