Cel kursu:

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami prawnymi wynikającymi z genezy, istoty polskiego systemu penitencjarnego           w aspekcie bezpieczeństwa społecznego. Poznanie formacji Służby Więziennej i jej roli w podsystemie militarnym państwa polskiego. Poznanie polityki penitencjarnej w Polsce i na świecie oraz ich modeli. Poznanie źródeł prawa karnego i karnego wykonawczego w obszarze bezpieczeństwa społecznego.