Wprowadzenie do podstaw logiki dla studentów administracji. Logika pojęć, definicja, podział logiczny, rachunki logiczne, typologia wnioskowań itp.