Cel kursu

Przedstawienie poglądów na temat wykonywania kary pozbawienia wolności, historia i rozwój systemów penitencjarnych. Kurs ma również za zadanie zapoznanie z obowiązującymi przepisami w Polsce. Nie może również zabraknąć informacji o ponadnarodowych systemach ochrony praw człowieka.