Cel kursu:

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami wynikającymi z genezy, istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego, poznanie zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego państwa. Poznanie genezy polityki społecznej i współczesnych jej modeli. Poznanie źródeł prawa w obszarze bezpieczeństwa społecznego.