Egzamin z Historii literatury XX wieku z elementami literaturoznawstwa ma formę pisemną. Obejmuje wiedzę uzyskaną na wykładzie, wspartą lekturą wybranych dzieł z modernizmu europejskiego. Egzamin weryfikuje uzyskaną w trakcie ćwiczeń wiedzę z zagadnień teoretycznoliterackich oraz sprawdza praktyczne umiejętności analityczno-interpretacyjne tekstu literackiego.