Egzamin z praktycznej nauki języka angielskiego testuje następujące sprawności językowe: czytanie, słuchanie, mówienie oraz umiejętność poprawnego posługiwania się gramatyką angielską w różnych kontekstach sytuacyjnych. Zadania egzaminacyjne są tak skonstruowane, aby całościowo sprawdzić osiągniętą przez studentów kompetencję językową i usystematyzować praktyczny stopień ich zaawansowania z języka angielskiego.