Cele przedmiotu:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz właściwe kompetencje, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej absolwentów, przede wszystkim w realizacji zadań szkolnej kultury fizycznej. W szczególności opanowanie podstaw techniki wybranych konkurencji, metodyki i systematyki ich nauczania oraz zapoznanie się teoretyczne i praktyczne, w połączeniu z własnymi doznaniami i reakcją ustroju, na różnorodne wysiłki występujące w lekkiej atletyce.

Dodatkowo - wdrożenie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki a także umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia szkolnych i międzyszkolnych zawodów lekkoatletycznych.

Semestr III

l.p.

Temat

Liczba godzin

1.

Zajęcia organizacyjne. Gry i zabawy skocznościowe, skoki w płaszczyźnie horyzontalnej, w formie zabawowej.

1

2.

Trójskok (1). Wieloskoki różnego typu, ćwiczenia siły dynamicznej z wykorzystaniem naturalnych warunków terenowych, podstawy techniki trójskoku.

1

3.

Trójskok (2). Skoki z krótkiego rozbiegu.

1

4.

Trójskok (3). Skoki z pełnego rozbiegu.

1

5.

Trójskok – zaliczenie.

1

6.

Pchnięcie kulą(1), ćwiczenia przygotowawcze do pchnięcia kulą, wieloboje rzutowe kulą.

1

7.

Pchnięcie kulą (2) z ustawienia przodem i bokiem.

1

8.

Pchnięcie kulą(3) z ustawienia bokiem i tyłem.

1

9.

Pchnięcie kulą(4) z doślizgu.

1

10.

Pchnięcie kulą– zaliczenie.

1

11.

Rozwijanie wytrzymałości metodą powtórzeniową. Biegi powtarzane przygotowujące do biegu na dystansie 800/1500 m.

1

12.

Rozwijanie wytrzymałości metodą interwałową. Biegi interwałowe przygotowujące do biegu na dystansie 800/1500 m.

1

13.

Bieg na dystansie 800/1500 m – zaliczenie.

1

14.

Prowadzenie zajęć– kształtowanie wytrzymałości różnymi metodami.

1

15.

Zaliczenia poprawkowe i wpisy końcowe.

1