Cel przedmiotu:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę na temat pozytywnego wpływu wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka.

Celem również jest zapoznanie studentów z problematyką aktywności przestrzennej i fizycznej człowieka związanej z zachowaniem i poprawą zdrowia i zapoznanie z podstawowymi działaniami rekreacyjnymi w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych, a także zapoznanie z możliwościami stosowania i wykorzystania formy zabawowej w zajęciach rekreacyjnych.

Semestr V

l.p.

Temat

Liczba godzin

1.

Lekkoatletyczne formy rekreacji – podział, formy, znaczenie dla człowieka. Atletyka terenowa.

2

2.

Gry i zabawy terenowe obejmujące biegi, skoki i rzuty.

2

3.

Planowanie gry terenowej – wskazanie faz organizacyjnych, elementów kulturowych, edukacyjnych, adresowanie do grup społecznych, wskazanie miejsca przeprowadzenia gry, rekwizyty do gry oraz zasady bezpieczeństwa.

2

4.

Gry i zabawy lekkoatletyczne.

2

5.

Przygotowanie i przeprowadzenie wybranych gier terenowych z pisemną formą przygotowania do zajęć (scenariusz): „Zgadywanka terenowa”, „Kółko i krzyżyk”, „Geocaching”, „Zdobywanie twierdzy”, „Zgadywanka fotograficzna”, „Podchody”, „Rajd miejski”.

2

6.

Biegowe wysiłki wytrzymałościowe. Marszobiegi, jogging - fenomen współczesnej rekreacji ruchowej.

2

7.

Gry terenowe jako uzupełnienie spektrum aktywności fizycznej i oddziaływań prozdrowotnych oraz spędzanie czasu wolnego.

2

8.

Rekreacyjne przykłady biegów i marszów wytrzymałościowych.

2

9.

Opracowanie scenariusza z fabułą autorskiej gry terenowej dla wybranych uczestników.

2

10.

Prowadzenie i omówienie zajęć ruchowych – gry terenowe kształtujące wydolność fizyczną.

2

11.

Realizacja autorskiej gry terenowej dla wybranych uczestników.

2

12.

Prowadzenie i omówienie zajęć ruchowych – zabawy w terenie jako sposób radzenia sobie ze stresem

2

13.

Rekreacyjne przykłady biegów przez przeszkody, pokonanie toru przeszkód ułożonego przez studentów.

2

14.

Prowadzenie i omówienie zajęć ruchowych – tworzenie naturalnych torów przeszkód i ścieżek zdrowia w terenie

2

15.

Zaliczenia poprawkowe i wpisy końcowe.

2