Cel przedmiotu:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę na temat pozytywnego wpływu wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka oraz umiejętności praktyczne pozwalające wykonać podstawowe ćwiczenia ogólnorozwojowe, a także przygotowanie do współdziałania i współpracy w grupie, przyjmując w niej różne role.

Semestr I

l.p.

Temat

Liczba godzin

1.

Lekkoatletyczne formy rekreacji – podział, formy, znaczenie dla człowieka. Atletyka terenowa.

2

2.

Gry i zabawy terenowe obejmujące biegi, skoki i rzuty.

2

3.

Metody, formy i zasady nauczania stosowane w piłce siatkowej.

2

4.

Gry i zabawy lekkoatletyczne w nauczaniu konkurencji rzutowych, skocznościowych i wytrzymałościowych. Kształtowanie elementów techniki rzutów i skoków lekkoatletycznych oraz biegów długich.

2

5.

Przepisy gry w piłce siatkowej, zmiany w przepisach, interpretacja przepisów.

2

6.

Biegowe wysiłki wytrzymałościowe. Marszobiegi, jogging - fenomen współczesnej rekreacji ruchowej.

2

7.

Klasyfikacja techniki gry w piłkę siatkową, metodyka nauczania i systematyka ćwiczeń.

2

8.

Rekreacyjne przykłady biegów i marszów wytrzymałościowych.

2

9.

Przepisy gry w piłkę siatkową, sygnalizacja sędziowska.

2

10.

Gry i zabawy lekkoatletyczne w nauczaniu elementów techniki konkurencji sprinterskich i czasu reakcji.

2

11.

Kształtowanie elementów techniki biegów sprinterskich. Kształtowanie zdolności wytrzymałościowych oraz szybkościowych poprzez gry i zabawy lekkoatletyczne. Rekreacyjne przykłady biegów sprinterskich.

2

12.

Doskonalenie odbicia oburącz górą i dołem w piłce siatkowej. Gra 3x3. Gra uproszczona.

2

13.

Biegi przez przeszkody. Biegi przez płotki, biegi z przeszkodami (biegi wytrzymałościowe przez przeszkody). Rekreacyjne przykłady biegów przez przeszkody, pokonanie toru przeszkód ułożonego przez studentów.

2

14.

Odmiany gry w piłkę siatkową - podstawowe różnice, przepisy gry.

2

15.

Zaliczenia poprawkowe i wpisy końcowe.

2