Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz właściwe kompetencje, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej absolwentów, ale przede wszystkim w wiedzę związaną z problematyką treningu sportowego i zdrowotnego, diagnozą przygotowania kondycyjnego, planowania, realizacji i kontroli treningu i efektów potreningowych, a także wdrożenie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć w treningu sportowym.

Wykłady – 15 godz.:

Trening sportowy – geneza, zakres i znaczenie pojęcia.

Możliwości adaptacyjne tkanki mięśniowej do różnych rodzajów obciążeń wysiłkowych, fizjologiczne podstawy siły, szybkości i wytrzymałości mięśni szkieletowych.

Efektywność stosowanych bodźców treningowych w zależności od wieku i stopnia wytrenowania.

Struktura procesu treningowego w zależności od celu szkolenia.

Współczesne trendy w treningu motorycznym.

Planowanie szkolenia.