Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz właściwe kompetencje, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej absolwentów, przede wszystkim w realizacji zadań szkolnej kultury fizycznej. W szczególności opanowanie podstaw techniki wybranych konkurencji, metodyki i systematyki ich nauczania oraz zapoznanie się teoretyczne i praktyczne, w połączeniu z własnymi doznaniami i reakcją ustroju, na różnorodne wysiłki występujące w lekkiej atletyce.

Dodatkowo - wdrożenie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki a także umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia szkolnych i międzyszkolnych zawodów lekkoatletycznych.

Semestr I

l.p.

Temat

Liczba godzin

1.

Zajęcia organizacyjne. Przykładowe zajęcia lekkoatletyczne z uwzględnieniem nauki skipów i wieloskoków. (Rozgrzewka lekkoatletyczna, skipy A,B,C, wieloskoki).

2

2.

Nauka startu wysokiego i niskiego, podstawowe zasady biegów sztafetowych. (Start wysoki i niski ćwiczenia wprowadzające i specjalne. Podanie i odbiór pałeczki sztafetowej w marszu i w truchcie).

2

3.

Doskonalenie startu niskiego. Zmiany pałeczki sztafetowej w biegu. (Ćwiczenia specjalne w nauce startu niskiego. Starty na sygnał. Zmiany pałeczki sztafetowej w parach).

2

4.

Doskonalenie zmian pałeczki sztafetowej, skipów i wieloskoków. (Zmiany pałeczki sztafetowej w

zespołach 4-osobowych. Sztafeta 8 x 50 m. Specjalne formy skipów i wieloskoków).

2

5.

Rozwój szybkości biegowej. Zmiany pałeczki sztafetowej w strefie zmian. (Ćwiczenia specjalne w rozwoju szybkości biegowej. Biegi sztafetowe na wszystkich strefach zmian).

2

6.

Zmiany pałeczki sztafetowej w parach – zaliczenie.

2

7.

Start niski. Bieg na dystansie 60 m – zaliczenie.

2

8.

Skipy A, B, C, wieloskoki – zaliczenie.

2

9.

Mała Zabawa Biegowa. Kształtowanie wytrzymałości ogólnej, szybkości biegowej i skoczności w warunkach terenowych.

2

10.

Duża Zabawa Biegowa. Kształtowanie wytrzymałości ogólnej i specjalnej w warunkach terenowych.

2

11.

Kształtowanie wytrzymałości metodą ciągłą i powtórzeniową. Przygotowanie do testu Coopera. Biegi powtarzane.

2

12.

Sprinterska Zabawa Terenowa – zajęcia terenowe łączące rozwijanie szybkości, skoczności i wytrzymałości.

2

13.

Kształtowanie siły z wykorzystaniem naturalnych warunków terenowych. (zajęcia w terenie, ćwiczenia siłowe różnych partii mięśniowych).

2

14.

Test Coopera – zaliczenie.

2

15.

Zaliczenia poprawkowe i wpisy końcowe.

2