Podstawy statyki i wytrzymałości materiałów. Zastosowanie w projektowaniu elementów konstrukcji budowlanych

Studentom jest przesyłany temat, wzór i efekt końcowy zadania malarskiego oraz link do filmu
z autorską prezentacją jak wykonać zadanie. Nagranie jest zbyt duże (ok. 1-1,5GB) by można je było umieścić na platformie edukacyjnej PWSZ, dlatego zostało stworzone na te potrzebę osobne konto na YouTube.

Filmy mają status niepubliczny – dostęp mają wyłącznie studenci danego semestru otrzymujący link.
W wyznaczonym terminie studenci przesyłają drogą mailową zdjęcie wykonanej pracy. Wstępna weryfikacja i uwagi – drogą mailową. Ostateczna ocena pod koniec semestru na podstawie osiągniętego postępu w wykonanych pracach. Zrealizowano do tej pory 2 zajęcia – zgodnie z planem (17.03., 24.03.)

Studentom jest przesyłany link do filmu z autorską prezentacją i komentarzem głosowym do niej. Nagranie jest zbyt duże (ok. 1-1,5GB) by można je było umieścić na platformie edukacyjnej PWSZ, dlatego zostało stworzone na te potrzebę osobne konto na YouTube.

Filmy mają status niepubliczny – dostęp mają wyłącznie studenci danego semestru otrzymujący link.
Weryfikacja zapoznania się z materiałem jest poprzez wgląd w statystykę odtworzeń oraz czasu danego filmu. Link do filmu jest przesyłany w dniu zaplanowanych zajęć. Zrealizowano do tej pory 3 wykłady po 3godz. lekcyjne – zgodnie z planem (12.03., 19.03., 26.03.)

12.03. - Renesans i Manieryzm w Polsce
19.03. - Barok w Polsce - początki i barok dojrzały
26.03. - Barok późny, Rokoko i Barok na Śląsku

Weryfikacja wiedzy – poprzez kolokwium po przywróceniu zajęć stacjonarnych

Studentom jest przesyłany link do filmu z autorską prezentacją i komentarzem głosowym do niej. Nagranie jest zbyt duże (ok. 1-1,5GB) by można je było umieścić na platformie edukacyjnej PWSZ, dlatego zostało stworzone na te potrzebę osobne konto na YouTube.

Filmy mają status niepubliczny – dostęp mają wyłącznie studenci danego semestru otrzymujący link.
Weryfikacja zapoznania się z materiałem jest poprzez wgląd w statystykę odtworzeń oraz czasu danego filmu. Link do filmu jest przesyłany w dniu zaplanowanych zajęć. Zrealizowano do tej pory 3 wykłady po 3godz. lekcyjne – zgodnie z planem (12.03., 19.03., 26.03.)

Tematyka zajęć:

12.03. - Architektura starożytnej Grecji oraz architektura starożytnego Rzymu
19.03. - Architektura Bizancjum oraz Architektura Islamu
26.03. - Architektura Wczesnochrześcijańska oraz Architektura karolińska

Weryfikacja wiedzy – poprzez kolokwium po przywróceniu zajęć stacjonarnych

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowej wiedzy o zasadach kompozycji i regułach nimi rządzących oraz wiedzy o zasadach kompozycji architektonicznej i podstawowych zasadach budowy formy architektonicznej, nauczenie wykonywania prostych modeli oraz  zapoznanie z oznaczeniami graficznymi stosowanymi na rysunkach zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanych oraz podstawowymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.